Kết quả Thi tuyển phương án kiến trúc Trụ sở Tổng công ty Hợp tác kinh tế/Quân khu 4

Căn cứ quyết định số 1798/QĐ-QK ngày 14/07/2022 của Quân khu 4 về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc dự án Trụ sở Tổng công ty Hợp tác kinh tế/Quân khu 4, Tổng công ty Hợp tác kinh tế công bố kết quả thi tuyển phương án kiến trúc với 01 giải Nhất và 01 giải Nhì

Được phát động từ ngày 29/4/2022, với mục đích lựa chọn phương án kiến trúc tốt nhất, phù hợp với quy hoạch, đáp ứng tối đa các yêu cầu thẩm mỹ, cảnh quan, công năng sử dụng, tính chất của công trình và có tính khả thi cao, Tổng công ty Hợp tác kinh tế tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc dự án “Trụ sở Tổng công ty Hợp tác kinh tế/Quân khu 4”. Ngày 29/6/2022, Hội đồng thi tuyển phương án đã tiến hành chấm chọn ra các phương án để trao giải. Phương thức chấm thi được BTC thực hiện đảm bảo khách quan, trung thực và hoàn toàn công bằng, minh bạch.

Kết quả thi tuyển

Giải Nhất: Phương án kiến trúc có mã số D522 của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế Xây dựng Việt Nam (CDC). Đây cũng là phương án được lựa chọn để thực hiện các bước thiết kế  tiếp theo của dự án.

Giải Nhì: Phương án kiến trúc mang mã số C568 của Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Đầu tư xây dựng Bộ Quốc Phòng.

Xem thêm: Thi tuyển phương án kiến trúc trụ sở tổng công ty hợp tác kinh tế/ Quân khu 4

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc