Lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công Nghiệp – Đại Học Kiến Trúc Hà Nội

Sáng ngày 07/06/2017, Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công Nghiệp – Đại Học Kiến trúc Hà Nội đã tổ chức Lễ khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp cho sinh viên khóa 2012-2017. Trong số 80 sinh viên nhập học khóa 2012, có 43 sinh viên đã được nhận đề tài tốt nghiệp đợt 1, trong đó có 39 sinh viên đã hoàn thành đồ án với các đề tài chuyên ngành: Đồ họa (13 đồ án), Nội thất (26 đồ án). Nhìn chung, các đồ án được thể hiện tương đối tốt với các đề tài bám vào tính thực tiễn phát triển kinh tế – xã hội của đất nước trong thời kỳ hội nhập.

Dưới đây là một số hình ảnh tại Lễ khai mạc bảo vệ đồ án tốt nghiệp:

Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp được tách ra từ Khoa Kiến trúc, đây là một trong những khoa đặc thù của Trường Đại Học Kiến trúc Hà Nội. Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp nhiệt huyết tham gia các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế trong các lĩnh vực liên quan. Hiện nay, Khoa Nội thất và Mỹ thuật Công nghiệp đào tạo cử nhân các ngành: Thiết kế Nội thất, Thiết kế đồ họa, Thiết kế thời trang và Điêu khắc ứng dụng.

Thảo Nguyên –  TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc