Nghị quyết Hội nghị BCH T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 2, khóa X (Nhiệm kỳ 2020 – 2025)

Ngày 12/12/2020, tại Vinpearl Nam Hội An, tỉnh Quảng Nam, đã diễn ra Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam Khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025) dưới sự chủ trì của TS.KTS Phan Đăng Sơn, Chủ tịch Hội.

TS.KTS Phan Đăng Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam đọc Báo cáo dự thảo Chương trình – Kế hoạch hoạt động Hội khóa X (nhiệm kỳ 2020 – 2025) và kết luận Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có 120 đại biểu, trong đó có 71/98 Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư và các Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội KTS cơ sở, Chi hội trực thuộc.

Các đồng chí: Nguyễn Tấn Vạn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; Nguyễn Minh Nhựt – Vụ trưởng Vụ Văn hóa văn nghệ (Ban Tuyên giáo T.Ư); Phạm Trung Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ (Bộ Nội vụ) đã dự và phát biểu ý kiến, chỉ đạo.

Trước đó, ngày 11/12, trong chương trình làm việc của Hội nghị, Hội KTS Việt Nam đã tổ chức Gặp gỡ Mùa thu 2020 với Hội thảo “Kiến trúc ứng phó với thiên tai” với sự tham dự của hơn 200 đại biểu là các Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Hội, Chủ tịch (Phó Chủ tịch) Hội KTS cơ sở; Chi hội trực thuộc; KTS đến từ vùng ĐBSCL và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các Đ/c: Nguyễn Tấn Vạn – Nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Nguyên Chủ tịch Hội KTS Việt Nam; Võ Xuân Ca – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam; Lê Quang Nam – Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng; Vũ Quang Hùng – Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng; Phạm Duy Thương – Phó Cục trưởng Cục Giám định Nhà nước về xây dựng; Hồ Chí Quang – Phó Vụ trưởng Vụ KTQH; Phạm Khánh Toàn – Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế (Bộ Xây dựng); Phạm Trung Giang – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi Chính phủ (Bộ Nội vụ) đã đến dự và phát biểu ý kiến.

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Khóa X đã nghe các báo cáo: Về tình hình tổ chức Đại hội nhiệm kỳ (2015-2020) của các cơ sở Hội, công tác phát triển hội viên và hội phí của nhiệm kỳ IX, kế hoạch hoàn thành Đại hội nhiệm kỳ của 20 cơ sở Hội, công tác kết nạp hội viên và phát triển tổ chức cơ sở Hội mới trong Quý I/2021; Dự thảo về phân công Ban Thường vụ, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Khóa X; Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành T.Ư; Ban Thường vụ Khóa X; Dự thảo về kiện toàn các Hội đồng, Ban, đơn vị trực thuộc Ban Chấp hành T.Ư Khóa X: Chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng KTS hành nghề; Hoạt động của Hội đồng Kiến trúc Khóa IX và dự kiến danh sách Hội đồng Kiến trúc Khóa X; Chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Điều hành Câu lạc bộ KTS trẻ Việt Nam Khóa X. Đặc biệt, Hội nghị đã nghe Chủ tịch Hội trình bày Chương trình kế hoạch hoạt động toàn Khóa (2020-2025) của Hội KTS Việt Nam và nội dung chương trình hoạt động của năm 2021.

Hội nghị đã tiến hành bầu (bằng bỏ phiếu) Hội đồng Kiến trúc gồm 19 thành viên, bầu GS.TS.KTS Nguyễn Quốc Thông, Ủy viên BTV làm Chủ tịch Hội đồng.
Sau khi thảo luận, đóng góp ý kiến cho các các báo cáo, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 2, Khóa X đã quyết định những vấn đề sau:

  1.  Nhất trí thông qua các Báo cáo và Chương trình kế hoạch hoạt động toàn Khóa (2020-2025) do Thường trực Hội trình bày tại Hội nghị.
  2. Giao Thường trực Hội bổ sung, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo, đặc biệt là Chương trình kế hoạch hoạt động toàn Khóa để phù hợp với tình hình hoạt động của giới KTS và sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
  3. Giao Thường trực Hội làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ để sớm có quyết định về chủ trương thành lập Hội đồng KTS hành nghề là tổ chức trực thuộc Hội KTS Việt Nam, bộ phận quan trọng trong thực thi Luật Kiến trúc và phê duyệt Điều lệ Hội KTS Việt Nam khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Trên tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, dân chủ, Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam khóa X đã thành công tốt đẹp.

Hội nghị kêu gọi toàn thể hội viên, KTS cả nước đoàn kết, đồng lòng, tham gia tích cực vào Chương trình kế hoạch hoạt động của Hội trong năm 2021 và toàn Khóa, nâng cao chất lượng trong sáng tác kiến trúc và hoạt động Hội, góp phần hiệu quả đưa Luật Kiến trúc vào cuộc sống để nền Kiến trúc Việt Nam phát triển bền vững theo hướng hiện đại và bản sắc.

TS.KTS Phan Đằn Sơn – Chủ tịch Hội KTS Việt Nam (đã ký)
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 12-2020)