Phương hướng hoạt động hội KTS TP HCM nhiệm kỳ 8: Sáng tạo – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp

Ngày 29.2.2020, tại Trung tâm hội nghị 272 Võ Thị Sáu, Hội KTS TP Hồ Chí Minh đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu khóa VIII nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham dự đại hội có đông đủ số đại biểu đại diện cho hội viên Hội KTS TP Hồ Chí Minh cùng các khách mời, đại biểu đại diện các cơ quan, tổ chức của địa phương và trung ương.

Trong phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ mới 2020-2025, Hội KTS TP Hồ Chí Minh nêu phương châm hành động là: Sáng tạo – Trách nhiệm – Chuyên nghiệp nhằm tạo môi trường làm nghề có được những sản phẩm, tác phẩm kiến trúc tốt cho thành phố, cho xã hội.

Kết quả đại hội, KTS Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Hội KTS TP Hồ Chí Minh khóa VII đã tái cử chức Chủ tịch Hội KTS TP Hồ Chí Minh khóa VIII.

Cũng tại đại hội, thông qua báo cáo, KTS Nguyễn Trường Lưu cho biết: Hội đã làm tốt công tác phản biện xã hội và hoạt động nghề nghiệp đa dạng, phong phú và chuyên sâu, có chất lượng trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch. Các KTS hội viên của thành phố cũng đã nhận được nhiều giải thưởng về kiến trúc trong nước và quốc tế.

  • Chủ tịch Hội: KTS Nguyễn Trường Lưu
  • Các Phó Chủ tịch:
    – KTS Lưu Hướng Dương
    – KTS Phạm Phú Cường
    – KTS Trần Khánh Trung
  • Chủ tịch Hội đồng kiến trúc: KTS Lưu Hướng Dương
  • Trưởng Ban kiểm tra: KTS Nguyễn Kim Thu.

(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 02-2020)