Thi tuyển kiến trúc công trình Cầu Phú Thịnh nối QL4E với khu đô thị Vạn Hòa, TP Lào Cai

Với mong muốn xây dựng công trình kiến trúc hiện đại, độc đáo, thu hút du khách, Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai phối hợp cùng Viện kiến trúc – Hội KTS Việt Nam tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình Cầu Phú Thịnh nối QL4E với khu đô thị Vạn Hòa, tp Lào Cai, tỉnh Lào Cai. TCKT trân trọng giới thiệu thông tin đến bạn đọc.

Thành phố Lào Cai (Nguồn: Internet)

1. Nội dung thi tuyển

 • Ban QLDA đầu tư xây dựng CTGT tỉnh Lào Cai, Viện kiến trúc – Hội KTS Việt Nam (tư vấn tổ chức thi tuyển) chuẩn bị tổ chức thi tuyển kiến trúc công trình Cầu Phú Thịnh nối QL4E với khu đô thị Vạn Hòa, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai theo các quy định hiện hành của Nhà nước; xin mời các tổ chức có đủ điều kiện và năng lực đến tham gia thi tuyển.
 • Các tố chức có thể tìm hiểu thông tin và nhận Hồ sơ mời thi tuyển miễn phí tại Viện kiến trúc – Hội kiến trúc sư Việt Nam địa chỉ Số 40 Tăng Bạt Hổ, phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.
 • Bên mời thi tuyển phát hành miễn phí Hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc (HSMTTKT) cho các tổ chức có nhu cầu tham gia sau khi nhận được thư mời thi tuyển.
 • Hình thức thi tuyển: Thi tuyển hạn chế.
 • Thời gian thi tuyển:
  • Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển từ ngày 10/3/2021.
  • Thời gian nộp Hồ sơ dự thi tuyển trước 16h00’ ngày 10/4/2021.

Ghi chú: Các đơn vị tham gia thi tuyển nếu sao chép hoặc sử dụng một phần đồ án kiến trúc của các tác giả khác phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước tác giả sáng tạo ra đồ án đó.

 • Chủ đầu tư có toàn quyền sử dụng các phương án dự thi đoạt giải, nhằm phục vụ cho việc thiết kế kiến trúc công trình cầu bắc qua sông Trới.

2. Yêu cầu

 • Đáp ứng các yêu cầu chung: Tuân thủ theo Tiêu chuẩn thiết kế cầu TCVN11823:2017, Tiêu chuẩn thiết kế đường theo TCVN 4054 – 2005 “Đường ô tô- Yêu cầu thiết kế”, tiêu chuẩn thiết kế đường TCXDVN 104-2007 “Đường đô thị- Yêu cầu thiết kế” và các tiêu chuẩn thiết kế và các văn bản khác có liên quan.
 • Đáp ứng yêu cầu về Quy mô xây dựng; Kiến trúc; Kỹ thuật quy định tại Hồ sơ mời thi tuyển.

3. Tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của tổ chức tư vấn

a. Tư cách hợp lệ của tổ chức tư vấn:

 • Các tổ chức dự thi tuyển đều phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, cụ thể như sau:
  • Có đăng ký thành lập, hoạt động do cơ quan có thẩm quyền cấp;
  • Không đang trong quá trình giải thể; không bị kết luận đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ không có khả năng chi trả theo quy định của pháp luật.
 • Tổ chức tư vấn chứng minh tư cách hợp lệ bằng cách cung cấp các tài liệu sau:
  • Đối với tổ chức tư vấn độc lập: Bản chụp được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký thành lập hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập
  • Đối với tổ chức tư vấn liên danh:
   + Các văn bản tại Điểm a Khoản này đối với từng thành viên trong liên danh;
   + Văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên (Mẫu phụ lục 2 chương II)

b. Năng lực và kinh nghiệm của tổ chức tư vấn

 • Năng lực của tổ chức
  • Đối với tổ chức tư vấn độc lập, phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về Thiết kế công trình cầu hạng II. Đối với liên danh, từng thành viên trong liên danh phải có chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đáp ứng yêu cầu trên hoặc chứng minh được năng lực về thiết kế công trình cầu tương đương với hạng II. Đối với tổ chức tư vấn nước ngoài thì không yêu cầu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng.
  • Tổ chức tư vấn chứng minh bằng cách cung cấp bản chụp được chứng thực Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng Thiết kế công trình cầu hạng II.
 • Kinh nghiệm của tổ chức
  • Đã tham gia lĩnh vực tư vấn thiết kế công trình giao thông tối thiểu 05 năm tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ dự thi tuyển kiến trúc.
  • Đối với tổ chức tư vấn độc lập: Đã từng thiết kế hoặc làm thầu phụ thiết kế cho ít nhất 01 (một) công trình cầu cấp II hoặc 02 (hai) công trình cầu cấp III; Đối với liên danh nhiều tổ chức tư vấn: từng thành viên của liên danh phải đáp ứng yêu cầu trên.

4. Chi phí tham gia thi tuyển

Tổ chức tư vấn tham gia dự thi tự túc các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thi (kể cả chi phí khảo sát hiện trường và đi thực địa).

5. Quyền và trách nhiệm các tổ chức tư vấn tham gia dự thi:

a. Quyền của các tổ chức tư vấn tham gia dự thi:

 • Yêu cầu Ban tổ chức làm rõ các nội dung trong HSMTTKT thông qua văn bản chính thức.
 • Được Ban tổ chức thông báo về các sự thay đổi liên quan đến việc thi tuyển kiến trúc (nếu có).

b. Trách nhiệm của các tổ chức tư vấn tham gia dự thi:

 • Thực hiện việc tham gia thi tuyển kiến trúc theo đúng nội dung trong hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc và quy định của pháp luật Việt Nam.

Thông tin chi tiết xem ở Hồ sơ mời thi tuyển: Link 

Thu VânTCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc