Thi tuyển phương án kiến trúc Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Nha Trang, Khánh Hòa

Nhằm tìm kiếm các ý tưởng, phương án kiến trúc mới, hiện đại, phù hợp với ý nghĩa, vai trò đào tạo và nghiên cứu, định hướng nguồn nhân lực vì sự phát triển bền vững của khu vực Nam Trung Bộ – Tây Nguyên, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) phối hợp với Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa chính thức khởi động Thi tuyển phương án kiến trúc Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Nha Trang.

Ảnh: internet

Việc thành lập Phân hiệu UEH Nha Trang là một bước đi phù hợp và cần thiết đối với sự phát triển kinh tế – xã hội ở tỉnh Khánh Hoà nói riêng và các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ – Tây Nguyên nói chung. UEH Nha Trang sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và ứng dụng, tư vấn có uy tín trong nước và khu vực, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Khánh Hoà cũng như các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên trong sứ mệnh phát triển kinh tế, xã hội của khu vực. UEH rất mong nhận được sự tham gia, hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức, cá nhân!

Thông tin thi tuyển

1. Tên dự án:

Cơ sở đào tạo và nghiên cứu Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh tại Nha Trang, Khánh Hòa

2. Đơn vị tổ chức thi tuyển

Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH)

3. Hình thức thi tuyển: Rộng rãi

 • Tất cả các tổ chức tư vấn thiết kế trong nước và nước ngoài có kinh nghiệm và đủ năng lực chuyên môn phù hợp với quy định hiện hành được đăng ký tham gia cuộc thi.
 • Các tổ chức có thể liên danh để đăng ký dự thi, mỗi tổ chức chỉ được tham gia vào một liên danh. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận.

4. Cơ cấu giải thưởng

 • Giải thưởng giải A: 150 triệu đồng.
 • Giải thưởng giải B: 70 triệu đồng.
 • Giải thưởng giải C: 50 triệu đồng.

(Các tổ chức tư vấn thiết kế không đoạt giải được hỗ trợ 10 triệu đồng cho mỗi tổ chức tham gia có hồ sơ hợp lệ.)

5. Thời gian và kế hoạch thi tuyển

 • Công bố thông tin và mời thi tuyển: Từ ngày 08/11/2021.
 • Tiếp nhận các đơn vị đăng ký dự thi: Từ ngày 08/11/2021 đến ngày 18/11/2021.
 • Các đơn vị dự thi thực hiện bài thi: Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/01/2022.
 • Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 04/01/2022.
 • Hội đồng thi tuyển chấm thi, các đơn vị dự thi bảo vệ phương án: Từ ngày 07/01/2022 đến ngày 09/01/2022.
 • Hội đồng thi tuyển gửi kết quả đến chủ đầu tư để xem xét công nhận kết quả thi tuyển: Từ ngày 10/01/2022 đến ngày 12/01/2022.
 • Công bố, trao giải cuộc thi: Từ ngày 14/01/2022 đến ngày 16/01/2022.

(Đây là thời gian dự kiến cho cuộc thi, tùy theo tình hình dịch bệnh Covid-19 nên kế hoạch thời gian có thể thay đổi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ thông tin đến từng đơn vị dự thi).

6. Thông tin liên hệ

 • Địa chỉ liên hệ: Hội Kiến trúc sư tỉnh Khánh Hòa – số 9C2 đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang.
 • Trưởng Ban tổ chức: KTS Nguyễn Hoàng – Chủ tịch Hội KTS Khánh Hòa (điện thoại 0903555588)

Các tổ chức, cá nhân tham gia thi tuyển có thể tải Thông báo chi tiết, tài liệu về cuộc thi tại http://www.future.ueh.edu.vn/nhatrang trên các trang thông tin liên quan cuộc thi hoặc liên hệ trực tiếp Ban Tổ chức cuộc thi để được cung cấp file.