Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng

Nhằm tìm kiếm phương án kiến trúc đẹp, ấn tượng, tạo điểm nhấn, phù hợp với quy hoạch chung xây dựng đô thị, công năng sử dụng cho đô thị, Ban QLDA đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án: Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng. TCKT trân trọng giới thiệu đến các KTS, quý bạn đọc thông tin về cuộc thi để đăng ký tham dự.

1. Tên cuộc thi:

Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án: Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng

2. Hình thức thi tuyển:

Thi tuyển rộng rãi.

3. Tiêu chí, trình tự:

Tiêu chí cuộc thi:

Lựa chọn phương án kiến trúc công trình tốt nhất để làm cơ sở triển khai lập dự án và thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công.

Nội dung, trình tự tổ chức:

 • Phê duyệt Quy chế thi tuyển và nhiệm vụ thiết kế; BTC cuộc thi đăng tải thông tin công bố về cuộc thi.
 • Các đơn vị dự thi liên hệ BTC để nhận các thông tin, hồ sơ, tài liệu, BTC tổ chức khảo sát, giới thiệu địa điểm (nếu có yêu cầu).
 • Các đơn vị nộp hồ sơ dự thi;
 • Hội đồng thi tuyển tiến hành đánh giá và xếp loại các phương án dự thi;
 • Chủ đầu tư phê duyệt kết quả; Trong trường hợp các phương án dự thi không đáp ứng mục tiêu, yêu cầu quy định trong quy chế thì sẽ tổ chức thi tuyển lại.
 • Đơn vị tổ chức cuộc thi công bố kết quả

4. Thời gian thực hiện:

 • Đăng tải thông báo mời thi tuyển từ ngày 16/4/2021; 
 • Thời gian phát hành Hồ sơ mời thi tuyển và cung cấp thông tin liên quan, hướng dẫn khảo sát thực tế, thu thập số liệu về cuộc thi từ 08h00 ngày 17/5/2021 đến trước 16h30 ngày 19/5/2021. 
 • Tiếp nhận hồ sơ dự thi: Từ 08h00 ngày 20/5/2021 đến trước 16h30 ngày 9/6/2021. 
 • Hội đồng thi tuyển làm việc và BTC trình kết quả thi tuyển từ 10/6/2021 đến 25/6/2021. 
 • Công bố kết quả và trao giải thưởng từ 28/6/2021 đến 30/6/2021.

5. Cơ cấu giải thưởng

 • Giải Nhất: 20.000.000 đồng
 • Giải Nhì: 15.000.000 đồng
 • Giải Ba: 10.000.000 đồng
 • Trường hợp các phương án có xếp hạng bằng nhau thì tiền thưởng được tính bằng cách lấy số tiền thưởng của hạng đó chia cho số lượng đơn vị có xếp hạng bằng nhau.
 • Giá trị giải thưởng và các chi phí hỗ trợ nêu trên đã bao gồm các loại thuế theo quy định hiện hành của Nhà Nước.
 • Kinh phí này sẽ được gửi đến các đơn vị sau khi cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả cuộc thi. Đơn vị tổ chức cuộc thi không hoàn trả bất cứ chi phí nào cho sự tham gia của các tổ chức, cá nhân ngoại trừ giải thưởng theo quy định.

6. Yêu cầu về đối tượng dự thi:

6.1.Đối tượng tham gia thi tuyển:

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân tư vấn thiết kế trong nước có có đủ năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật hiện hành đủ những điều kiện sau:

 • Các tổ chức, cá nhân có giấy phép đăng ký hành nghề có đủ điều kiện năng lực thiết kế công trình dân dụng hạng II trở lên được cấp thẩm quyền công nhận.
 • Các tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn.
 • Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là:
  • Một tổ chức, cá nhân;
  • Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề.
 • Người chủ trì của đồ án dự thi phải là kiến trúc sư.

6.2.Đối tượng không được tham gia thi tuyển:

 • Một cá nhân hay nhóm thiết kế không có đủ điều kiện năng lực thiết kế công trình dân dụng hạng II trở lên được cấp thẩm quyền công nhận;
 • Thành viên Hội đồng thi tuyển và Tổ kỹ thuật;
 • Thành viên của Đơn vị tổ chức cuộc thi;
 • Các cá nhân có liên quan đến Nhiệm vụ tổ chức cuộc thi trong cơ quan chính quyền tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng và các đối tượng có liên quan tới công tác tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc dự án.

6.3.Quy định thêm về trường hợp liên danh:

 • Các tổ chức, cá nhân có thể liên danh với tổ chức, cá nhân khác hội đủ Điều kiện do Đơn vị tổ chức cuộc thi đề ra nêu trên. Trong trường hợp này cần có một tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm chính. Mỗi tổ chức, cá nhân chỉ được tham gia vào một liên danh.
 • Các tổ chức, cá nhân có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia để tham gia cuộc thi. Trường hợp này tổ chức, cá nhân không cần gửi biên bản thỏa thuận cho Đơn vị tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được tổ chức, cá nhân nêu rõ trong bản danh sách các thành viên dự thi.
 • Trường hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận liên danh giữa các thành viên, trong đó phải phân định rõ trách nhiệm (chung và riêng), quyền hạn, khối lượng công việc phải thực hiện và giá trị tương ứng của từng thành viên trong liên danh, kể cả người đứng đầu liên danh, địa điểm và thời gian ký thỏa thuận liên danh, chữ ký của các thành viên, con dấu (nếu có). Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thỏa thuận, Đơn vị tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.

4.Cách thức tham gia dự thi

 • Hồ sơ phải được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo Đơn vị tổ chức cuộc thi nhận được trước thời gian yêu cầu.
 • Đáp ứng các nội dung nêu tại Quy chế cuộc thi.
 • Không vi phạm Quy chế thi tuyển.

Quyết định ban hành Quy chế thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Dự án: Trung tâm hành chính huyện Hải Lăng:

Thông tin liên hệ và nhận hồ sơ thi tuyển (Quy chế cuộc thi đầy đủ, nhiệm vụ thiết kế và các tài liệu liên quan khác)

 • Văn phòng Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và Phát triển Quỹ đất huyện Hải Lăng.
 • Địa chỉ:  Số 21 đường Bùi Dục Tài, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
 • Điện thoại: 02333 873248

Lưu ý: Khi đến đăng ký Hồ sơ mời thi tuyển, vui lòng mang theo Giấy giới thiệu của đơn vị tham gia.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc