Thông báo: Gia hạn cuộc thi tuyển thiết kế Nhà sinh hoạt công nhân – Công ty than Uông Bí – TKV

Với mong muốn tìm kiếm lựa chọn thiết kế công trình Nhà sinh hoạt công nhân hoàn hảo đầy đủ công năng đáp ứng nhu cầu của công nhân Công ty than Uông Bí, Ban lãnh đạo công ty xin gửi lời mời tham gia dự thi thiết kế đến các đơn vị tư vấn, cá nhân trên toàn quốc. Cuộc thi cũng là dịp gắn kết giữa nhà đầu tư, các KTS, đơn vị thiết kế và công nhân trong công ty, tạo cầu nối xây dựng những công trình mang tính ứng dụng cao. 

Ngày 20/02/2019 Công ty than Uông Bí – TKV có thông báo mời thi tuyển thiết kế kiến trúc số 436/TB-TUB. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển thiết kế khiến trúc Nhà sinh hoạt công nhân từ ngày 25/02/2019 đến ngày 25/03/2019.

Nhằm tăng các số lượng các đơn vị tham gia và lựa chọn được các công trình tiêu biểu, Công ty than Uông Bí – TKV tiếp tục gia hạn thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển kiến trúc từ ngày 25/03/2019 đến ngày 05/04/2019.

Các vấn đề cần trao đổi, tìm hiểu thêm thông tin (đơn vị tư vấn xây dựng và cá nhân có nhu cầu đi thị sát hiện trường trong thời gian nghiên cứu dự thi kiến trúc) xin liên hệ với Phòng Đầu tư, môi trường – Công ty than Uông Bí – TKV, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Thông tin chi tiết:
– Thời gian phát hành hồ sơ: vào ngày 25 tháng 2 năm 2019 đến hết ngày 05 tháng 4 năm 2019.
– Địa chỉ phát hành: Phòng Đầu tư, môi trường – Công ty than Uông Bí-TKV (tầng 4, Nhà điều hành sản xuất -Công ty than Uông Bí-TKV, tổ 17, khu 3, phường Trưng Vương, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).
– Điện thoại: 0203.3854.4910 Fax 203.3854.115
– Các đơn vị đăng kí dự thi vui lòng gửi đơn đăng kí dự thi tuyển bằng Fax, email hoặc qua đường bưu điện.

Quỳnh Trang – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc