Thông báo số 4 về Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

Ngày 16/8/2021 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia đã phát thông báo số 4, tiếp tục gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021 đến 30/10/2021.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước và theo đề nghị của nhiều kiến trúc sư, Ban Tổ chức GTKTQG 2020-2021 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng như sau:

  • Thời hạn: Ngày 30 tháng 10 năm 2021
  • Địa chỉ nộp bài:
    • Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
      Hội Kiến trúc sư VN – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
    • Tel: 024. 3936.0755/ 3825.3648    –   Fax: 04. 39349 240

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức.

Để góp phần định hướng sáng tạo kiến trúc theo xu hướng tiến bộ nhưng vẫn gắn liền với bản sắc, GTKTQG 2020-2021 đề cao tinh thần “Khai thác Bản địa – Kết nối công nghệ” nhằm tạo môi trường sống thích ứng tốt nhất cho người sử dụng mỗi vùng, miền, địa phương. Qua đó, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư đối với văn hóa và xã hội bản địa, thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới tương lai.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Thông tin chi tiết về GTKTQG 2021 xem tại: Link

Chi tiết thông báo số 4:

Mẫu đơn đăng ký dự thi:

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc

Xem thêm: