30 năm Hội Kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh

Danh mục chuyên đề:

 

(Ảnh minh họa: Đại hội Đại biểu Hội Kiến trúc sư Tp Hồ Chí Minh năm 2000)