Đại hội Chi hội KTS cơ quan T.Ư hội nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 10/2/2015, tại Trụ sở Hội, Chi hội KTS cơ quan T.Ư Hội đã tiến hành Đại hội toàn thể nhiệm kỳ 2015-2020. Đến dự với Đại hội có KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội KTS Việt Nam, các đ/c Phó Chủ tịch, đại diện Chi bộ, Công đoàn cơ quan T.Ư Hội.

Ban chấp hành Chi hội KTS cơ quan TW Hội : KTS Nghiêm Hồng Hạnh , KTS Phạm Thanh Tùng, KTS Ngô Tuấn Trung
Ban chấp hành Chi hội KTS cơ quan TW Hội : KTS Nghiêm Hồng Hạnh , KTS Phạm Thanh Tùng, KTS Ngô Tuấn Trung

KTS Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội KTS Việt Nam, Chủ tịch Chi hội đã trình bầy Báo cáo tình hình hoạt động của Nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động của Nhiệm kỳ tới.

Chi hội KTS cơ quan TW Hội hiện có 18 hội viên. Trong đó: 03 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch; 01đ/c là Ủy viên Ban Thường vụ- Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc; 02 đ/c là Ủy viên BCHT.Ư Hội; 04 đ/c là cán bộ lãnh đạo Văn phòng, Trung tâm Truyền thông Kiến trúc, Viện Kiến trúc, Ban Quan hệ quốc tế.
Ban Chấp hành Chi hội gồm 03 đ/c, là KTS Phạm Thanh Tùng (Chủ tịch Chi hội, Chánh Văn phòng), KTS Nghiêm Hồng Hạnh (Phó Ban Quan hệ Quốc tế) và KTS Ngô Tuấn Trung (GĐ Trung tâm Truyền thông Kiến trúc). KTS Ngô Tuấn Trung cũng là Ủy viên Kiểm tra của Chi hội.

Do có đặc thù như trên, nên hoạt động của Chi hội hầu như đều gắn liền với các hoạt động chung của Hội KTS Việt Nam. Nhiều hội viên của Chi hội được giao chủ trì nhiều đề án lớn của Hội trong hợp tác quốc tế, hoạt động nghề nghiệp, nghiên cứu khoa học… và đặc biệt là Dự thảo Luật hành nghề KTS.
Đại hội đã thảo luận báo cáo của Chi hội và tiếp thu ý kiến phát biểu chỉ đạo của KTS Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch Hội cùng ý kiến đóng góp của các đ/c Phó Chủ tịch và các đại biểu, để nghiêm túc nhìn rõ những thiếu sót của nhiệm kỳ vừa qua, cũng như hoạt động của Ban Chấp hành, để từ đó, Ban Chấp hành Chi hội nhiệm kỳ tới phát huy hơn nữa vai trò của mình, xây dựng một chương trình hoạt động sáng tạo, hiệu quả và thiết thực, phù hợp với tính đặc thù của Chi hội, phát huy thế mạnh của các hội viên Chi hội, mà trong đó gần 50% là cán bộ chủ chốt của Hội, góp phần tích cực vào thành công của Hội KTS Việt Nam trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 03 đ/c là Phạm Thanh Tùng, Ngô Tuấn Trung và Nghiêm Hồng Hạnh. KTS Phạm Thanh Tùng được Ban Chấp hành Chi hội bầu làm Chủ tịch; KTS Ngô Tuấn Trung là Ủy viên Kiểm tra.

Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu gồm 02 đ/c tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Hội KTS Việt Nam và đề cử danh sách KTS tham gia vào BCHTW Hội Khóa IX.

Đại hội Chi hội KTS cơ quan T.Ư Hội đã thành công tốt đẹp trong không khí đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm.