Đại hội Hội KTS tỉnh Sơn La khóa III

Đại hội Hội KTS tỉnh Sơn La khóa III nhiệm kì 2016- 2021 được tiến hành ngày 24/12/2016.

Lãnh đạo Hội nhiệm kỳ II và III

Tham dự đại hội còn có các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Kiến trúc  Xây dựng có mối quan hệ mật thiết với hội KTS tỉnh Sơn La.

Đại hội đã được nghe ý kiến chúc mừng và chỉ đạo của lãnh đạo Hội KTS Việt Nam, nghe Báo cáo của ban chấp hành về hoạt động hội KTS Sơn La nhiệm kỳ II (2011-2016) và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021). Trong đó về phương hương hoạt động nhiệm kỳ III có các nội dung chính như sau:

Động viên tất cả anh em KTS, các hội viên của Hội tham gia tích cực vào việc thực hiện các Nghị quyết, chương trình phát triển kinh tế, xã hội do Đảng và nhà nước và của địa phương đề ra và chủ động trong việc tham gia hoạt động chuyên môn thuộc lĩnh vực công tác của mình góp phần xây dựng quê hương mình. Thực hiện nhiệm vụ của Hội KTSVN, thực hiện chức năng phê bình, tư vấn và phản biện xã hội, năng động, sáng tác, hiệu quả, khách quan, có tổ chức và trách nhiệm với xã hội. Trước trào lưu đổi mới, nhu cầu đầu tư phát triển nhanh yêu cầu bồi dưỡng, nâng cao năng lực hành nghề của kiến trúc sư là nhiệm vụ cấp bách, là nguyện vọng của đông đảo kiến trúc sư cần được tạo điều kiện giao lưu học tập nâng cao trình độ theo kịp sự phát triển của xã hội.

Hội có trách nhiệm tập hợp trí tuệ các kiến trúc sư góp phần xây dựng Đô thị – Nông thôn, tạo dựng diện mạo kiến trúc có bổn phận phổ biến kiến thức về kiến trúc và xây dựng cho cộng đồng, góp phần đổi mới và nâng cao nhận thức về luật pháp và mỹ quan trong xã hội.

Hội tiếp tục tập hợp đoàn kết rộng rãi hội viên chung sức, chung lòng vì sự nghiệp phát triển nền kiến trúc hiện đại và dân tộc thực hiện khẩu hiệu chung định hướng cho hoạt động của Hội Kiến trúc sư Việt Nam nhiệm kỳ IX là Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển.

Đại hội đã bầu được ban chấp hành hội KTS tỉnh Sơn La nhiệm kỳ III (2016-2021) gồm 5 KTS đủ sức lãnh đạo hội trong giai đoạn mới.

  1. đc Phan Minh Châu.
  2. đc Nguyễn Xuân Bách.
  3. đc Lò An Cường.
  4. đc Nguyễn Sĩ Cương.
  5. đc Phạm Mai Luân.

Đại hội cũng đã bầu được ban kiểm tra gồm 3 KTS.

  1. đc Lò An Cường.
  2. đc Nguyễn Ngọc Hùng.
  3. đc Lê Thanh Hải.

Một số hình ảnh tại đại hội:

KTS Nguyễn Quốc Thông, PCT Hội KTSVN phát biểu chào mừng đại hội
KTS Phan Minh Châu, phó GĐ sở Xây dựng tỉnh Sơn La phát biểu tại Đại hội
Tân chủ tịch Hội Kts Sơn La, KTS Phan Minh Châu
Ban Chấp hành hội KTS Sơn la nhiệm kỳ 2016-2021.

KTS. Đặng Tuấn Trung