Đại hội IV Hội KTS Cà Mau nhiệm kỳ 2014 – 2019

Ngày 17/10/2014, Hội KTS Cà Mau đã tiến hành Đại hội IV và bầu ra BCH Hội nhiệm kỳ 2014-2019 gồm có: KTS Nguyễn Hữu Đô (Chủ tịch), KTS Mã Hưng Minh (Phó Chủ tịch), KTS Huỳnh Minh Tánh (Phó Chủ tịch), KTS Bành Chí Kiên, KTS Lê Thị Hồng Vân

1

Trong nhiệm kỳ 2019-2014, Hội KTS Cà Mau đã thực hiện tốt những hoạt động chuyên môn:
– Tổ chức thành công Giải thưởng Kiến trúc Cà Mau 203-2014
– Tham gia phản biện “Quy hoạch chung khu Kinh tế Năm Căn đến 2030 tầm nhìn 2050”, “Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông – vận tải tỉnh Cà Mau đến năm 2020, định hướng 2030”, “Nghiên cứu các giải pháp thiết kế nhà ở và mô hình cư trú thích ứng với biến đổi khí hậu ở các khu dân cư ven biển Cà Mau”…
– Tham gia đóng góp phương án kiến trúc công trình Đền tưởng niệm Nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoa; đề cương chi tiết Chương trình phát triển đô thị tỉnh Cà Mau giai đoạn 2014-2020 và định hướng đến năm 2030
– Tham gia Hội đồng Quản lý Kiến trúc – quy hoạch góp ý nhiều dự án quy hoạch – kiến trúc quan trọng tại địa phương.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội KTS Cà Mau tiếp tục rà soát, kiện toàn bộ máy, kết nạp thêm hội viên mới, tổ chức lấy ý kiến hội viên (6 tháng/lần). Trong hoạt động chuyên môn, Hội hướng đến việc nâng cao chất lượng các đồ án QHC, QHCT, tăng cường quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị trên địa bàn tỉnh; thực hiện nghiêm túc, nâng cao chất lượng công tác phản biện của Hội; tổ chức chỉ đạo hoạt động của doanh nghiệp tư vấn thuộc Hội; đa dạng hóa hoạt động để thu hút sự tham gia của các hội viên, đặc biệt là các hội viên trẻ.