Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 5, khóa VIII

      Ngày 9/11/2013, tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành T.Ư Hội KTS VIệt Nam Khóa VIII. Tham dự Hội nghị có 72 đại biểu trên tổng số 120 Ủy viên BCHT.Ư và Chủ tịch các Hội KTS cơ sở, Chi hội trực thuộc. Nhiều Ủy viên BCHT.Ư Hội, trong đó có các đ/c ở các tỉnh miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long, vắng mặt để chỉ đạo phòng chống bão lũ tại địa phương.
     Nhà văn Lê Thị Bích Hồng, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa-Văn nghệ, Ban Tuyên giáo T.Ư đã tham dự Hội nghị.

     Trong dịp Hội nghị BCHT.Ư Hội, các đại biểu và hơn 200 khách mời là KTS đến từ nhiều Tỉnh, TP trên cả nước và tỉnh Điện Biên đã dự Gặp gỡ Mùa Thu 2013 với Hội thảo “ KTS với Điện Biên Phủ-Bảo tồn và Phát triển” do Hội KTS Việt Nam phối hợp với UBND Tỉnh Điện Biên tổ chức. Đồng chí Hoàng Văn Nhân, Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh cùng lãnh đạo các Sở, Ban, ngành của tỉnh Điện Biên, UBND TP Điện Biên Phủ đã tham dự Hội thảo và phát biểu ý kiến.

     Hội nghị đã nghe báo cáo đánh giá Hoạt động của Hội KTS Việt Nam trong năm 2013 và nhiệm vụ trọng tâm của Hội trong năm 2014; Một số vấn đề cần trao đổi, lấy ý kiến Hội nghị về sửa đổi Điều lệ Hội KTS Việt Nam khóa IX; Báo cáo về việc giới thiệu nhân sự để Hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành T.Ư Hội Khóa VIII; Kế hoạch chuẩn bị Đại hội KTS các Tỉnh, TP và Chi hội trực thuộc trong năm 2014 và Đại hội đại biểu Hội KTS Việt Nam lần thứ IX vào tháng 4/2015 và một số công tác quan trọng khác như: kế hoạch soạn thảo Luật KTS; dự thảo đề xuất cải cách Giải thưởng Kiến trúc quốc gia; công tác thi đua khen thưởng…

    Sau khi thảo luận các báo cáo và bỏ phiếu bầu bổ sung nhân sự BCHT.Ư Hội khóa VIII, Hội nghị BCHT.Ư Hội KTS Việt Nam lần thứ 5 đã quyết định những vấn đề sau:
1/ Nhất trí với Báo cáo hoạt động của Hội KTS Việt Nam trong năm 2013 và Chương trình hoạt động trong năm 2014, với nhiệm vụ trọng tâm là chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội KTS các cấp, tiến tới Đại hội KTS Việt Nam lần thứ IX diễn ra tại Hà Nội vào tháng 4/2015 theo Chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư và Đảng Đoàn LHVHNTVN.

2/ Giao Ban Thường vụ tiếp tục nghiên cứu, biên soạn dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội KTS Việt Nam để trình Hội nghị BCHT.Ư Hội lần thứ 6 trên cơ sở thực tế hoạt động của Hội trong giai đoạn  2015-2020. Cần làm rõ mối quan hệ và trách nhiệm của Hội KTS các tỉnh, TP với Hội KTS Việt Nam, phù hợp với Nghị định số 45/2010/NĐ-CP, ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP, ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định 45.
 
3/ Về bổ sung nhân sự BCHT.Ư Hội khóa VIII: Theo báo cáo của Ban Kiểm phiếu, kết quả có 03 KTS được BCHT.Ư nhất trí bầu bổ sung vào BCHT.Ư Hội KTS Việt Nam Khóa VIII. Gồm: KTS Trịnh Ngọc Phương (Hội KTS Tây Ninh); KTS Vũ Quang Hùng (Hội KTS Đà Nẵng) và KTS Phạm Thanh Tùng (Văn phòng T.Ư Hội).(Có Báo cáo kèm theo)

4/ Về soạn thảo Luật KTS: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng liên quan đến hành nghề của giới KTS, vì vậy cần nhanh chóng hoàn thành Dự thảo trong năm 2013 để Bộ Xây dựng làm cơ sở trình Chính phủ đưa vào kế hoạch xây dựng Luật của Quốc hội Khóa XIII.

5/ Để đại hội KTS các cấp thành công, Hội nghị yêu cầu các Hội KTS cơ sở, Chi hội trực thuộc phải sớm có kế hoạch chuẩn bị về nhân sự, nội dung và kinh phí tổ chức… để báo cáo Tỉnh ủy, Thành ủy và UBND tỉnh, TP theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo T.Ư, Đảng Đoàn VHNTVN và của Hội KTS Việt Nam.

6/ Giao Ban Thường vụ Hội ra quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội đại biểu Hội KTS Việt Nam khóa IX trong tháng 1/2014.

7/ Giao Thường trực Hội chỉ đạo triển khai thành công Liên hoan sinh viên Kiến trúc toàn quốc lần thứ IX tại Bình Dương; Tuyển chọn và trao Giải thưởng Kiến trúc xanh Việt Nam lần thứ II vào dịp kỷ niệm ngày Kiến trúc Việt Nam 27/4/2014; Vận động KTS tiếp tục tham gia sáng tác VHNT (Đợt 2) với chủ đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo dức Hồ Chí Minh” do Bộ Chính trị phát động; Tổ chức lấy ý kiến về đổi mới GTKTQG; Phát động và tổ chức thành công GTKTQG lần thứ XI (2014-2015).

8/ Giao Thường trực và Ban Thường vụ lựa chọn địa điểm, thời gian thích hợp để tiến hành Hội nghị lần thứ 6 BCHT.Ư Hội trên tinh thần tiết kiệm, thuận lợi và hiệu quả.

Hội nghị lần thứ 5 BCHT.Ư Hội KTS Việt Nam Khóa VIII kêu gọi toàn thể hội viên, KTS cả nước đoàn kết, đồng lòng, tham gia tích cực vào chương trình hoạt động của Hội trong năm 2014, hướng tới Đại hội KTS các Tỉnh, TP, Chi hội trực thuộc trong năm 2014 và tiến tới Đại hội đại biểu KTS Việt Nam lần thứ IX vào tháng 4/2015.

 

                                                                      T/M BAN THƯỜNG VỤ
                                                                         CHỦ TỊCH
                                                                         (đã ký)
                                                                       KTS Nguyễn Tấn Vạn