Thông điệp của Hội liên hiệp Kiến trúc thế giới nhân “Ngày kiến trúc thế giới 2012”

Hội Liên hiệp Hội KTS Thế giới (UIA) đã chọn chủ đề “Kiến trúc sư là những người biến đổi đô thị” cho Ngày Kiến trúc Thế giới năm nay vào 1/10/2012. Với chủ đề này, UIA mong muốn góp phần vào phong trào đô thị thế giới do Liên hiệp quốc khởi xướng “Đô thị tốt hơn, Cuộc sống tốt hơn”.

 

Dân cư đô thị sẽ chiếm 70% dân số thế giới năm 2050. Các đô thị sẽ phải có những thay đổi mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu cư trú của các công dân thế kỷ XXI và mang lại những điều kiện sống hữu ích cho sự phát triển thể chất và tinh thần của họ. Tiến trình thiết yếu phải tập trung vào:

– Giảm nhẹ biến đổi khí hậu, giảm phát thải ô nhiễm và quản lý hiệu quả hơn các nguồn năng lượng.

– Kiến tạo nên các đô thị mang tính cộng đồng, bình đẳng, dễ tiếp cận, loại trừ sự phân biệt đối xử và nhà ở tạm.

– Phát triển nền kinh tế, giáo dục và các cơ hội sáng tạo cho tất cả mọi người.

– Bảo đảm an toàn và các điều kiện vệ sinh cho cuộc sống của mọi cá nhân.

Các KTS sẽ giữ vai trò cốt yếu trong tiến trình này bởi khả năng đương đầu với những thách thức về sự bền vững của đô thị toàn cầu, và phát kiến những công cụ cần thiết để tạo ra những đô thị có khả năng phục hồi và sinh sống bền vững.

Ngày Kiến trúc Thế giới 1/10/2012 sẽ là cơ hội cho các KTS, các Hội KTS thành viên UIA trên toàn thế giới tổ chức các chương trình hành động nhằm thể hiện vai trò biến đổi các đô thị tương lai của chúng ta.

Hỡi các KTS hôm nay, những thành phố ngày mai đang ở trên bàn vẽ của các bạn!