Đề xuất 116 ha đất xây trường học tại 12 quận

Đề xuất 116 ha đất xây trường học tại 12 quận

Triển khai quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và các quy hoạch chuyên ngành, UBND các quận, huyện, thị xã đã phối hợp với Sở QHKT và các sở, ngành liên quan triển khai rà soát, bổ sung quỹ đất hạ tầng xã hội (HTXH) như: Trường học, chợ, nhà văn hóa, công viên vườn hoa…

Hiện Sở QHKT Hà Nội đã tiến hành rà soát về nhu cầu trường học, tập trung vào các quận nội thành và đang tiếp tục rà soát, tổng hợp nhu cầu về các công trình HTXH khác để báo cáo UBND Thành phố cho phép triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu của địa phương.

Đến thời điểm này, Sở QHKT đã tổng hợp để đề xuất TP quỹ đất khoảng 116ha để đầu tư xây dựng trường học tại 12 quận nội thành. Đồng thời, phối hợp Sở Y tế và các địa phương rà soát 584 trạm y tế theo chuẩn trên địa bàn toàn TP; rà soát 1.800 điểm nhà văn hóa, 200 điểm vườn hoa, sân chơi (chưa kể các sinh hoạt cộng đồng và sân chơi tại các chung cư, khu tập thể cũ). Trong năm 2014, Sở cũng đã tiếp tục phối hợp với Công an TP để giải quyết về địa điểm và thủ tục quy hoạch kiến trúc cho 20 dự án ĐTXD trụ sở công an phường, đồn công an.

Theo Kinh tế & Đô thị