Trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng đối với 02 phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi được chọn

UBND thành phố vừa đồng ý trưng bày, lấy ý kiến cộng đồng đối với 02 phương án kiến trúc công trình cầu Nguyễn Trãi là: TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng” và HP68 mang tên “Nghệ thuật của sóng” đã được Hội đồng thi tuyển phương án kiến trúc chấm đạt giải Nhì theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng.

Phương án HP68 mang tên “Nghệ thuật của sóng”.
Phương án HP68 mang tên “Nghệ thuật của sóng”.

Theo đó, UBND thành phố giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng chỉ đạo Ban Tổ chức Cuộc thi tổ chức trưng bày lấy ý kiến cộng đồng đối với các phương án đạt giải tại Vườn hoa Nguyễn Trãi, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền.

Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”.
Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”.

Hình thức lấy ý kiến bằng phiếu góp ý thông qua hình thức trưng bày công khai, thời gian lấy ý kiến là 30 ngày.

Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”.
Phương án TH01 mang tên “Cánh buồm đất cảng”.

Cuộc thi không có giải Nhất, chỉ có 02 giải Nhì là phương án TH01 và HP68; giải Ba là phương án VT02 mang tên “Thuận buồm xuôi gió”. Theo nhận xét, đánh giá của Hội đồng, về tổng thể cả 03 phương án này đều cơ bản có nghiên cứu đề bài sâu kỹ, triển khai quy hoạch tổng thể mặt bằng tuân thủ đúng yêu cầu, đáp ứng yêu cầu của nhiệm vụ thiết kế và quy chế cuộc thi, các phương án cũng thể hiện sự rất đa dạng và đầy đủ, có sự nghiên cứu tìm tòi sáng tạo.

Phương án HP68 mang tên “Nghệ thuật của sóng”.
Phương án HP68 mang tên “Nghệ thuật của sóng”.

Công trình cầu Nguyễn Trãi là điểm nhấn kiến trúc của thành phố, có ý nghĩa lớn về chính trị và văn hóa, góp phần hoàn thiện kiến trúc đô thị, tạo sự hấp dẫn và quảng bá hình ảnh thành phố Hải Phòng đến với du khách trong nước và quốc tế.

Theo Minh Hảo (Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng)