Tập 1: KTS Đoàn Thanh Hà – Quán Cafe không gian S – Tự nhiên & Nhân tạo


Tập 2: KTS Hoàng Thúc Hào – Trường Học Sentia


Tập 3:KTS An Việt Dũng – VAC Phố Thị