[07-2021] Kiến trúc cảnh quan Việt Nam – Phát triển và hội nhập

Danh mục chuyên đề:

 1. Kiến trúc cảnh quan truyền thống ở Việt Nam: Tôn trọng tối đa, can thiệp tối thiểu vào hình thái tự nhiên
  TS.KTS Phan Đăng Sơn
 2. Một số định hướng phát triển kiến trúc cảnh quan ở Việt Nam
  PGS.TS. Đặng Văn Hà – TS. Trần Đức Thiện
 3. Cảnh quan tự nhiên và kiến trúc cảnh quan
  ThS. Nguyễn Hoàng Linh
 4. Kiến trúc cảnh quan – Gìn giữ giá trị bản sắc, nâng cao chất lượng cuộc sống và cải thiện môi trường!
  Trúc Linh (thực hiện)
 5. Tính bản địa: Nguồn cảm hứng vô tận trong thiết kế cảnh quan
  KTS Lê Tuấn Long

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07-2021