Đại hội Kiến trúc sư Việt Nam lần thứ VIII

Danh mục chuyên đề:

(Ảnh minh họa: Hội nghị Ban chấp hành Hội kiến trúc sư Việt Nam lần thứ 4 – Khóa VIII)