20 năm Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nôi

Song hành cùng sự phát triển Thủ đô
 

Danh mục chuyên đề:

 

 • Phát triển Thủ đô Hà Nội và đề xuất những hành động cấp bách đối với công tác quản lý phát triển các đô thị lớn tại Việt Nam
 • Chặng đường đổi mới mô hình quản lý Quy hoạch Kiến trúc đô thị Hà Nội
 • Bảo tồn và phát huy các di sản kiến trúc ngoại thành trong quá trình hợp nhất thủ đô
 • Kiến trúc – Quy hoạch Hà Nội cần thay đổi từ nhận thức và sự chung tay của cả cộng đồng…”
 • Các vấn đề và nội dung đề xuất mới trong quản lý Quy hoạch – Kiến trúc khu phố cổ Hà Nội
 • Quy hoạch hệ thống đường sắt đô thị thành phố Hà Nội
 • Mười năm phát triển các khu đô thị mới tại Hà Nội
 • Kiến trúc sư Hà Nội và những giải pháp làm đẹp Thủ đô
 • Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội – Vai trò, trách nhiệm và những giải pháp phát triển Thủ đô Hà Nội Xanh – Bền vững
 • Quy hoạch phát triển hành lang xanh Thủ đô Hà Nội – Cơ hội và thách thức
 • Nhà “ổ chuột” ở Hà Nội – vài giải pháp tình thế cho nhà ở đô thị
 • Thăng trầm phố cổ
 • Sinh viên kiến trúc làm đẹp Hà Nội
 • Cái được và mất sau dự án trùng tu tôn tạo đình làng Lệ Mật 
 • Từ Yangon hướng về Hà Nội