25 năm phát triển Hội KTS Quảng Nam

Được thành lập vào tháng 9/1998 – Đến nay đã gần 25 năm hoạt động. Qua 25 năm thành lập và phát triển, từ Ban vận động thành lập Hội, với 3 KTS: Trần Quang Nhĩ, Lâm Thanh Yên, Hoàng Văn Sừ, là hội viên Hội KTS Việt Nam – trong 7 KTS đang làm việc ở tỉnh ở thời gian tái lập Quảng Nam (từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) năm 1997; đến nay, tại nhiệm kỳ thứ V, Hội KTS Quảng Nam đã có 74 hội viên, trong đó có 28 KTS thuộc Hội KTS Việt Nam.

Các hoạt động của Hội KTS Quảng Nam (Ngồn: Tác Giả)

Đó là khoảng thời gian hoạt động là không lớn so với Hội KTS các tỉnh khác trên đất nước. Trong các nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Hội luôn tập trung xây dựng một tổ chức tự nguyện, gắn kết, cùng nhau nâng cao năng lực nghề nghiệp, giữ gìn đạo đức nghề nghiệp. Tuy hoạt động của Hội tại mỗi nhiệm kỳ có những thay đổi nhất định, tuỳ thuộc vào phương hướng hoạt động của Ban chấp hành, nhưng có thể nhìn nhận trong thời gian qua, hoạt động của Hội có hai giai đoạn chính: Nhiệ Qua 25 năm thành lập và phát triển, từ Ban vận động thành lập Hội, với 3 KTS: Trần Quang Nhĩ, Lâm Thanh Yên, Hoàng Văn Sừ, là hội viên Hội KTS Việt Nam – trong 7 KTS đang làm việc ở tỉnh ở thời gian tái lập Quảng Nam (từ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) năm 1997; đến nay, tại nhiệm kỳ thứ V, Hội KTS Quảng Nam đã có 74 hội viên, trong đó có 28 KTS thuộc Hội KTS Việt Nam. m kỳ I và II (1998- 2010) là xây dựng tổ chức, phát triển hội viên; Từ nhiệm kỳ III (từ năm 2010 đến nay) là mở rộng hoạt động, thúc đẩy liên kết hoạt động với các tổ chức xã hội khác. Tựu trung, các hoạt động của Hội KTS Việt Nam đều được sự hỗ trợ tích cực, kịp thời của Hội KTS Việt Nam và Hội KTS các tỉnh lân cận.

Với các hoạt động tích cực trong lĩnh vực nghề nghiệp hay phản biện xã hội về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị – nông thôn, thiết kế kiến trúc công trình,… Hội KTS Quảng Nam đã được xã hội ghi nhận, các tổ chức Hội khác tôn trọng, đồng thời, phát huy năng lực hoạt động của Hội trong việc đóng góp vào sự phát triển của tỉnh. Từ các cuộc hội thảo, toạ đàm đo Hội thực hiện, như: “Kiến trúc quy hoạch vùng ven đô”; “Đô thị tăng trưởng xanh Tam Kỳ ”; “Hướng phát triển đô thị vùng Đông Nam Quảng Nam”; “Kinh tế đô thị của đô thị cổ ”; “Cảnh quan đô thị dọc sông Thu Bồn”; “Từ di tích Đồng Dương đến vùng ven biển Thăng Bình”… đến việc thực hiện hoặc tham gia: Thiết kế mẫu công trình; Mẫu nhà ở nông thôn (cho các chương trình mục tiêu quốc gia của Tỉnh); Mẫu nhà ở thuộc chương trình xoá nhà tạm; Thiết kế quảng trường – tượng đài trung tâm thành phố tỉnh lỵ Tam kỳ; Dự án mỹ thuật cộng đồng Trung Thanh – Tam Thanh, Tam Kỳ; Không gian công cộng ở Hội An…; Hội KTS Quảng Nam đã tham gia góp ý, phản biện xã hội một cách tích cực, khoa học đối với các quy hoạch tỉnh, vùng huyện, quy hoạch các đô thị, các thiết kế công trình ở tỉnh… cho đến việc tham gia đầy đủ các hoạt động của Hội KTS Việt Nam, hay các hoạt động xã hội thiết thực, dựa vào năng lực của Hội nhằm chia sẻ các khó khăn do thiên tai của đồng bào tại các vùng núi của tỉnh … Ngoài việc thực hiện vai trò đóng góp của Hội với quá trình phát triển của tỉnh, còn là yếu tố quan trọng trong việc kế thừa, kết nối các thế hệ KTS – Hướng tới phát triển Hội KTS Quảng Nam bền vững hơn.

Tính kế thừa, kết nối giữa các thế hệ KTS ở Quảng Nam thể hiện rõ nhất qua các đóng góp mang tính tiên phong của các KTS trẻ thuộc Câu lạc bộ KTS trẻ Quảng Nam. Với lợi thế nhiệt huyết, sự tự tin vốn có của thế hệ KTS trẻ, khả năng kết nối nhanh, phối hợp tốt,… các KTS trẻ của Quảng Nam đã đóng góp phần lớn vào các hoạt động có chiều sâu trong thời gian qua của Hội KTS Quảng Nam. Đây là sự kế tục mới các bước đi của các KTS đàn anh ở Quảng Nam, cũng là nền tảng mới, là triển vọng trong việc hình thành một lực lượng KTS đủ năng lực để đóng góp vào sự phát triển của Tỉnh.

Trong quá trình hoạt động, phát triển, Ban Chấp hành Hội cũng nhìn nhận rõ những tồn tại và thách thức. Hội KTS Quảng Nam ý thức việc xây dựng “ngôi nhà chung” của các KTS đang hành nghề ở tỉnh, đồng thời tiếp tục nỗ lực nắm bắt các xu hướng kiến trúc mới trong nước; trên thế giới, cải thiện năng lực hành nghề của các KTS ở tỉnh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nông thôn Quảng Nam, cũng như xứng đáng với hai di sản văn hoá – kiến trúc tiền nhân đã dành cho trên vùng đất xứ Quảng… Mặt khác, phát huy tố chất cứng cỏi, kiên cường của người Quảng Nam, chủ động hơn trong thực hiện được việc tư vấn, phản biện dựa trên nền tảng chuyên môn của mình đối với các vấn đề phát triển của Tỉnh. Đó là những nhiệm vụ quan trọng của Hội KTS Quảng Nam trong thời gian tới.

Hội KTS Quảng Nam
(Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 07-2023)