AWP Architects đồng hành cùng đại biểu KTS Việt Nam trong Tuần lễ Môi trường Xây dựng Quốc tế 2022 tại Singapore
Tuần lễ Môi trường Xây dựng quốc tế – IBEW 2022 diễn ra vào tháng 09/2022 đã thu hút đông…
Mái Ấm KTXD9497 – Kết nối vì cộng đồng
Cuộc sống đã chứng minh rằng tình thân hoàn toàn có thể đến từ tình bạn đáng trân trọng. Điều…