Hà Nội: Quy hoạch chi tiết Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội vừa công bố và bàn giao quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu chức năng đô thị Vĩnh Hưng – Thanh Trì tại hai phường Vĩnh Hưng và Thanh Trì cho UBND quận Hoàng Mai.

Tổng diện tích đất trong phạm vi nghiên cứu khoảng 47,3 ha với tổng dân số dự kiến là 10.315 người.

Quy hoạch trên nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; đồ án điều chỉnh ô quy hoạch C5 trong Quy hoạch chi tiết quận Hoàng Mai tỷ lệ 1/2000.

Cơ cấu sử dụng đất, phân khu chức năng với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc hợp lý trên cơ sở điều kiện tự nhiên và tình hình hiện trạng sử dụng đất đảm bảo khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội giữa khu dân cư mới và hiện có. Tổ chức không gian kiến trúc hài hòa với không gian sông Hồng và các khu vực lân cận, phù hợp với Quy hoạch xây dựng Việt Nam, tiêu chuẩn thiết kế, Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô và Quy hoạch phân khu đô thị H2-4.

Quang Hưng

Báo Đầu tư