“HÀ NỘI SẼ LÀ MỘT THÀNH PHỐ ĐÁNG SỐNG HÀNG ĐẦU CHÂU Á”

Phỏng vấn Ông PARK KYONG SOO, Phó Tổng Giám đốc POSCO E&C, Đại diện pháp lý Liên danh tư vấn quốc tế PPJ.
Phóng viên (P/V): Với vai trò là đơn vị tư vấn thực hiện Quy hoạch Hà Nội mở rộng, Ông có thể phác họa hình ảnh Hà Nội trong tương lai theo quy hoạch đã đặt ra?
Ông Park Kyong Soo: Trong quá trình nghiên cứu đồ án, chúng tôi đã tiến hành khảo sát, phân tích và đánh giá về hiện trạng cũng như tiềm năng của Hà Nội. Nếu xây dựng theo ý tưởng quy hoạch này, Hà Nội sẽ trở thành một Thủ đô, một thành phố độc đáo, phát triển cân bằng dựa trên bảo tồn. Hà Nội sẽ trở thành một thành phố đáng sống hàng đầu của châu Á.

Lễ công bố Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội

P/V: Những vấn đề mà ông ấn tượng nhất trong bản Quy hoạch Hà Nội là gì?
Ông Park Kyong Soo: Đó là ý tưởng hành lang xanh, vành đai xanh và nêm xanh bao gồm các di tích kiến trúc lịch sử, đồng ruộng, sông, núi, ao hồ,… Không có một thủ đô nào trên thế giới có một không gian xanh lớn như ở Hà Nội. Khu vực xanh này sẽ là một đặc trưng lớn của Hà Nội, là một yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo sự phát triển bền vững.
Những yếu tố xanh này sẽ tạo ra một đô thị đáng sống, đời sống chất lượng cao và  ngăn chặn được sự phát triển đô thị tràn lan, thiếu kiểm soát.
Trong quá trình phát triển của Hà Nội sau này, sẽ có rất nhiều áp lực về phát triển. Chính phủ và thành phố Hà Nội sẽ phải có hệ thống chính sách rõ ràng để kiểm soát, bảo vệ không gian xanh này.

P/V: Có điều gì khiến ông còn băn khoăn về đồ án này?
Ông Park Kyong Soo: Đó là vấn đề quản lý đô thị cũng như các quy hoạch chuyên ngành, phân khu, chi tiết sẽ được thực hiện tiếp theo. Ý thức của người dân, các nhà đầu tư về lợi ích chung và lợi ích riêng cần phải hài hòa dưới sự kiểm soát chặt chẽ của các nhà quản lý. Nếu chỉ chú trọng đến các nhóm lợi ích nhỏ mà không tính đến hậu quả lâu dài, tạo ra sự việc đã rồi thì rất khó giải quyết. Ngoài ra, vấn đề giải phóng mặt bằng để thực hiện theo quy hoạch đối với thủ đô là một vấn đề khó khăn vì giá đất ở Hà Nội quá cao. Nhà nước và chính quyền phải có một quyết tâm lớn thì mới tạo ra được các không gian công cộng tiện ích, phục vụ cho người dân theo một tiến trình hợp lý bằng việc phân bổ các nguồn vốn đa dạng theo từng giai đoạn.

P/V: Hiện nay, Hà Nội đang triển khai quy hoạch phân khu, chi tiết theo Quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2030 – tầm nhìn 2050. Theo Ông, cần lưu tâm những điều gì trong công tác triển khai này?
Ông Park Kyong Soo: Quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết cần được thực hiện trên cơ sở những định hướng chính mà quy hoạch chung đã đặt ra. Trong đó, một số vấn đề quan trọng như hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật cần được nghiên cứu cụ thể. Và cũng nên phân biệt khu vực cần thiết lập quy hoạch phân khu và những khu vực có thể tiến hành lập quy hoạch chi tiết luôn, lưu ý phần kết nối hạ tầng đồng bộ. Trong thời gian lập quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội, có rất nhiều dự án phải tạm dừng, nên xem xét triển khai sớm các dự án phù hợp với quy hoạch chung để Hà Nội đi vào giai đoạn phát triển thực tế.

 

Phối cảnh minh họa một số khu trung tâm tại khu vực quy hoạch Hà Nội

P/V: Ông có đề nghị và đề xuất gì với Bộ Xây dựng, UBND Thành phố Hà Nội trong thời gian tới?
Ông Park Kyong Soo: Hiện nay, quy hoạch chung đã được phê duyệt, thực hiện những ý tưởng quy hoạch và xây dựng thủ đô là nhiệm vụ chung của Bộ Xây dựng, UBND TP Hà Nội, các cấp chính quyền và có sự tham gia của các doanh nghiệp, người dân. Tôi xin đề xuất Chính quyền Việt Nam tiếp tục quan tâm và có giải pháp về một số vấn đề quan trọng: Thứ nhất, phải có chiến lược phát triển kinh tế đô thị. Nếu không có chiến lược và chính sách khuyến khích để phát triển kinh tế phù hợp với quy hoạch và những điều kiện thực tế của thành phố, việc xây dựng thủ đô sẽ mất đi tính định hướng.  Thứ hai, phải có chính sách thu hút đầu tư, đặc biệt là những chính sách phù hợp với những nhà đầu tư nước ngoài. Phải tạo điều kiện để các nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào các dự án, đặc biệt là các dự án hạ tầng kỹ thuật, thông qua hình thức BT, BOT, PPP, dự án thu xếp vốn từ tài nguyên.…Và phải có những chính sách thiết thực để các nhà đầu tư tham gia vào các dự án nhà ở xã hội. Hiện nay, có rất nhiều dự án bị chậm trễ do vấn đề tài chính .Với những chính sách và quy định hiện hành thì các dự án nhà ở xã hội thiếu tính khả thi và các doanh nghiệp không tham gia đầu tư vào lĩnh vực này.
P/V: Trân trọng cảm ơn Ông!
Thanh Hương ( thực hiện)