Viện nghiên cứu Amazon của Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Amazon Research Network của Estudio Arkiz (Sao Paulo, Brazil) là một đồ án quy mô đặt tại cánh rừng nhiệt đới vĩ đại Amazon. Là nhà ở của 500 loài thú, 175 loài thằn lằn, 1 phần 3 số chim chóc trên thế giới, hơn 30 triệu loài côn trùng, khu rừng rất cần được quan tâm bảo vệ. Thế nhưng do số nhân lực tham gia vào công tác bảo tồn quá ít ỏi, tình trạng cháy rừng, chặt cây trái phép, lâm tặc… vẫn xảy ra, đe dọa hệ sinh thái.

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Giải pháp Estudio Arkiz đưa ra là một hệ thống kiến trúc linh động vận hành nhờ vào dòng chảy của sông nước – vì thế hạn chế tạo ra khí thải carbon. Công trình mang tên Amazon Research Network (Mạng Lưới Nghiên Cứu Amazon), gồm hai thành phần cấu trúc phối hợp hoạt động song song: các đơn vị nhà nổi dạng thuyền đôi linh động và các trạm cảng cố định.

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Các nhà nổi linh động sẽ luân chuyển trên sông, khảo sát tình hình sinh thái đồng thời gián tiếp ngăn chặn các hoạt động tội phạm với sự hiện diện thường trực của chúng. Tất cả đều được làm từ gỗ và nhôm nhẹ, có buồm căng và mái phủ pin quang điện, có thể di chuyển trên sông trong suốt một tuần lễ không cần nạp nhiên liệu. Đây là nơi sống và làm việc của 12 thành viên đoàn nghiên cứu, với các tiện nghi sinh hoạt phù hợp và sáu phòng thí nghiệm sinh học, địa chất, khí tượng, và động vật học. Các phòng thí nghiệm này cũng có thể được dùng làm cơ sở y tế, làm nơi điều trị cho các loài động vật cư trú ven sông.

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Các trạm cảng cố định được đặt tại những vị trí tương đối xa nhau, với diện tích đủ lớn để chứa những phòng thí nghiệm rộng rãi hơn các phòng thí nghiệm của các nhà nổi linh động, và không gian sống cho các nhà khoa học làm việc thường trực tại khu vực cũng như những chuyên gia khách mời từ nước ngoài đến. Những cấu trúc này được chế từ vật liệu địa phương, với hệ thống pin mặt trời và một loài thực vật có khả năng phân hủy chất thải thành khí sinh học để sử dụng như nhiên liệu.

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Các kiến trúc sư của Estudio Arkiz

Các kiến trúc sư của Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Ảnh © Estudio Arkiz

Sơ đồ ý tưởng

Sơ đồ ý tưởng

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

Bản vẽ các thành phần cấu trúc tách rời

Sơ đồ thể hiện sự phát triển của cấu trúc theo thời gian

Sơ đồ thể hiện sự phát triển của cấu trúc theo thời gian

Mặt đứng

Mặt đứng

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

Sơ đồ thể hiện sự luân chuyển của gió

Xem tất cả ảnh trong bài tại đây:

 Theo Artmedia