Hội thảo tham vấn “Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và Kết quả áp dụng thí điểm tại 5 đô thị”

Sáng ngày 19/12/2016, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo tham vấn “Bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam và Kết quả áp dụng thí điểm tại 5 đô thị” do Quỹ Châu Á (The Asia  Foundation), Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi  môi trường và xã hội (ISET) tổ chức.

Tham dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo Bộ Xây dựng, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng , đại diện Bộ, ban ngành liên quan; đại diện các tổ chức quốc tế và đại diện của UBND 5 đô thị thí điểm (Cà Mau, Uông Bí, Hội An, Lào Cai, Gia Nghĩa).

Việt Nam trong những năm gần đây đang phải đối mặt với tình trạng biến đổi khí hậu nghiêm trọng. Hàng loạt các hiện tượng thiên nhiên khốc liệt đã gây ra những tổn thất nặng nề cho cuộc sống sinh hoạt của người dân và các chính quyền tại các địa phương.

Mục tiêu của Dự án xây dựng xây dựng bộ chỉ số chống chịu biến đổi khí hậu tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN – CRI) là để xây dựng và thử nghiệm chỉ số phục hồi đô thị (CRI) nhằm hỗ trợ các cơ quan chính quyền cấp địa phương và Trung ương tại Việt Nam nâng cao hiểu biết, đánh giá, giám sát và tăng cường khả năng phục hồi biến đổi khí hậu.

Giai đoạn 1

Dự án đã triển khai xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, tổ chức các đào tạo cho cán bộ địa phương liên quan và áp dụng thí điểm bộ chỉ số tại 5 đô thị trên cả nước gồm: Lào Cai, Quảng Ninh, Hội An, Gia Nghĩa, Cà Mau.

Sau bài phát biểu khai mạc Hội thảo của Bà Trần Thị Lan AnhCục Phó Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) là các bài tham luận của các tác giả đến từ các cơ quan tham vào quá trình thực hiện dự án.

Bài tham luận của TS.Michael Digregorio Trường Đại diện Quỹ Châu Á (TAF) tại Việt Nam giới thiệu phương pháp, công cụ đánh giá Bộ chỉ số đô thị chống chịu BĐKH của  các đô thị Việt Nam.

TS.Trần Giải PhóngViện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) trình bày kết quả áp dụng Bộ chỉ số VN – CRI tại 5 đô thị thí điểm: Cà Mau, Hội An, Gia Nghĩa, Cẩm Phả và Lào Cai. Với thành phần tham gia đánh giá là Cán bộ Nhà nước, Các lãnh đạo của UBND thành phố và các phòng ban, Lãnh đạo các Sở. Quá trình thực hiện đã cho kết quả rất cụ thể trên 5 phương diện: Sức khỏe phúc lợi; Kinh tế xã hội; Hạ tầng và môi trường; Lãnh đạo và Chính sách. Ở mỗi địa phương, nhóm thực hiện dự án đều tổng kết và cho ra bảng kết quả chung cuối cùng. Qua đó lãnh đạo chính quyền có thể nhận biết rõ hơn khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tại địa phương mình.

Phần tiếp theo của Hội thảo, GS.TS.KTS Đỗ HậuHội Quy hoạch phát triển Đô thị Việt Nam (VUPDA) trình bày Bài học kinh nghiệm từ quá trình đánh giá khả năng chống chịu với BĐKH ở 5 đô thị thí điểm. Trong phần tham luận của mình, tác giả chỉ ra những khó khăn trong quá trình triển khai dự án từ đó đưa ra một số bài học kinh nghiệm quan trọng phục vụ cho quá trình thực hiện tiếp theo của dự án.

Đại diện của Cục Phát triển đô thị trình bày phương án triển khai nhân rộng Bộ chỉ số VN – CRI cho các đô thị còn lại theo Quyết định 2623/QĐ – Ttg.

Phần cuối của buổi hội thảo là phần tham luận, lấy ý kiến đóng góp của các chuyên gia cũng như đại diện của các địa phương để thúc đẩy thực hiện giai đoạn 2 của Dự án.

Giai đoạn 2

Dự án sẽ thực hiện các hoạt động: Nghiên cứu áp dụng nhân rộng bộ chỉ số tại các đô thị thuộc danh mục Quyết định 2623/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, tham vấn các bên liên quan để hoàn thiện bộ chỉ số, xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho các đô thị tại Việt Nam và khuyến nghị lồng ghép vào hệ thống văn bản pháp lý để nâng cao nhận thức của lãnh đạo, cán bộ địa phương về lĩnh vực phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 31/12/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 2623/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2013 – 2020” (Đề án), trong đó giao Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh/ thành phố triển khai thực hiện Đề án.
Cục Phát triển đô thị được Bộ Xây dựng giao là cơ quan đầu mối thúc đẩy tổ chức thực hiện Đề án. Căn cứ các nhiệm vụ của Đề án, để tăng cường phối hợp với các tổ chức quốc tế thực hiện nghiên cứu khoa học về phát triển đô thị ứng phó với Biến đổi khí hậu và triển khai thí điểm tại địa phương, Cục đã phối hợp với Quỹ châu Á (TAF) và Viện Nghiên cứu chuyển đổi môi trường và xã hội (ISET) triển khai Dự án xây dựng bộ chỉ số đô thị chống chịu với biến đổi khí hậu tại Việt Nam (gọi tắt là Dự án VN-CRI).

Xem thêm: Về nguy cơ biến đổi Khí hậu tại Việt Nam

Đức HuyTCKT.VN 

© Tạp chí Kiến trúc