Tham gia Chuyên đề: Hà Nội và tiềm năng đổi mới – Kết nối không gian sáng tạo

Ngày 31/10/2019, Hà Nội được UNESCO ghi danh trong Mạng lưới các TP sáng tạo, trở thành TP sáng tạo thứ 246 trên thế giới và thủ đô thứ 32 được công nhận về mặt sáng tạo thiết kế. Điều này sẽ giúp Hà Nội tăng vai trò và vị thế của mình trên thế giới với nhiều cơ hội trao đổi và hợp tác quốc tế. Để hỗ trợ cho những hoạt động đổi mới sáng tạo, Hà Nội cũng đang xây dựng đề án xây dựng dự án Thủ đô sáng tạo nhằm huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp và cộng đồng cùng chung tay với các sáng kiến và mô hình phát triển mới. Trong đó, một thông điệp quan trọng được đề xuất là: Đổi mới sáng tạo cần sự thay đổi tư duy, tạo sự khác biệt cần không gian sáng tạo với sự cam kết bảo trợ của chính quyền, sự tư vấn của chuyên gia và sự tham gia của cộng đồng. Đó chính là đối tượng tương tác, làm việc và hưởng thụ thành quả của sự sáng tạo.

Tạp chí Kiến trúc với sự bảo trợ của Hội KTS Việt Nam, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hà Nội, thực hiện Chuyên đề Đặc biệt với Chủ đề: Hà Nội và tiềm năng đổi mới – kết nối không gian sáng tạo.

Chuyên đề nhằm đánh giá một cách khách quan các tiềm năng, lợi thế, các cơ hội, thách thức; thúc đẩy việc hình thành các cộng đồng sáng tạo, tìm kiếm các ý tưởng thiết kế và khai thác các không gian sáng tạo của Thủ đô Hà Nội; nâng cao vị thế cạnh tranh của Hà Nội với các đô thị trong vùng và trong khu vực.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia, chia sẻ quan điểm, bài viết về Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ email: info@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề Hà Nội và tiềm năng đổi mới – kết nối không gian sáng tạo).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc