Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An – Giải Nhì Loa Thành 2022

  1. Tên đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An
  2. Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022
  3. SVTH: Bùi Thị Lan Anh, Nguyễn Hoàng Thành
  4. GVHD: KTS Phạm Thị Nhân
  5. Trường: ĐH Kiến trúc Hà Nội

Hệ thống khai thác nước cổ Gio An là công trình tạo ra bởi bản tay lao động qua nhiều thế hệ người dân Quảng Trị. Trải qua những tác động tiêu cự thường xuyên của tự nhiên, những biến động của điều kiện xã hội và tác động của con người, các yếu tố gốc của di tích đã và đang bị biến đổi cả về hình thể lẫn tính chất bề mặt.

Hệ thống giếng cổ Gio An là một “di sản sống”, gắn liền với cuộc sống hằng ngày của cộng đồng dân cư. Nó chỉ thực sự “sống” khi kết hợp hài hòa giữa lợi ích cộng đồng và bảo tồn – phát huy giá trị di sản. Bảo tồn không gian bao quanh cũng là bảo tồn di tích, bới không gian cảnh quan gắn liền với di tích thành một thể thống nhất. Khi hệ thống không gian cảnh quan bị đe dọa, sự tồn tại của di tích cũng có nguy cơ bị biến mất.

Đồ án được phát triển và định hướng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị của hệ thống giếng cổ: Bảo quản, giữ gìn hệ giếng cổ một cách bền  vững,  thích ứng những tác động của tự nhiên và xã hội; Hình thành khu dân cư văn hóa lưu giữ giá trị di sản; Phát triển nền kinh tế di sản gắn liền với cuộc sống cư dân; Xây dựng môi trường sinh thái gắn với di tích và phát triển bền vững.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc

hubofxxx.net be the fellow and bone sexy wench so she cannot move after. snapchat xxx blonde hair whitney grace interracial dp.