Không gian công cộng kết nối di sản đô thị – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian công cộng kết nối di sản đô thị Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022…
Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Bảo tồn và phát huy giá trị hệ thống giếng cổ Gio An Giải thưởng: Giải Nhì…
Không gian trải nghiệm di sản đương đại gốm Mang Thít – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Không gian trải nghiệm di sản đương đại gốm Mang Thít Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành…
Khu ở sinh thái Tây Tựu – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Khu ở sinh thái Tây Tựu Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022 SVTH: Trần Hoàng Minh…
Nhà Dục Anh – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Nhà Dục Anh Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022 SVTH: Nguyễn Mạnh Cương GVHD: Ths. Trần…
Mở rộng và cải tạo Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Mở rộng và cải tạo Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương Giải thưởng: Giải Nhì Loa…
Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mức nước biển dâng mũi Cà Mau – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Trung tâm trưng bày dấu tích tự nhiên sau ảnh hưởng mức nước biển dâng mũi Cà…
Thể và Dụng – Công viên tái chế rác Nam Sơn – Giải Nhì Loa Thành 2022
Tên đồ án: Thể và Dụng – Công viên tái chế rác Nam Sơn Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành…