HY282 – Giải Ý tưởng sáng tạo mới cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

Thông tin bình chọn:

    1. Tác giả: Lý Nguyễn Hoàng Yến
    2. Trường: ĐH Kiến trúc TP HCM
    3. Giải thưởng: Ý tưởng sáng tạo mới
    4. Cuộc thi Thiết kế Nghệ thuật công cộng Hà Nội 2022

Công trình được lấy cảm hứng từ Âm lịch Việt trên mặt trống đồng Ngọc Lũ và hình tượng rồng thời Lý, qua đó mở ra một cổng bước qua thế giới khác mang yếu tố tâm linh huyền bí từ câu chuyện sự tích Hồ Gươm.

 

© Tạp chí Kiến trúc