Không gian công cộng kết nối di sản đô thị – Giải Nhì Loa Thành 2022

  1. Tên đồ án: Không gian công cộng kết nối di sản đô thị
  2. Giải thưởng: Giải Nhì Loa Thành 2022
  3. SVTH: Phạm Nguyễn Trọng Nhân
  4. GVHD: Ths. KTS Nguyễn Quốc Vinh
  5. Trường: ĐH Bách khoa Tp. Hồ Chí Minh

Hiện nay, khu trung tâm Tp Hồ Chí Minh hầy như không còn dấu vết cảnh quan đô thị Sài Gòn xưa, chen vào đó là những công trình mới không hài hòa. “Không gian công cộng kết nối con người với di sản” tại Tp Hồ Chí Minh cần được nhìn nhận cơ bản hơn và có sự tái thiết đúng lúc. Đồán là giải pháp mang tính tái thiết lập nhằm phát triển và thay đổi không gian phù hợp hơn giữa cái cũ và cái mới trong một đô thị di sản.

Thiết kế đô thị, đồng thời tạo ra các hoạt động kinh tế mới thích hợp ở các không gian công cộng là mục đích đồ án hướng tới để bảo tồn di sản đô thị. Bằng cách tạo ra những giá trị về mặt không gian, thời gian, phát triển không gian di sản độc lập với sự vận hành chung của đô thị. Bởi vậy, di sản đô thị phải được gìn giữ để trở thành khu vực đặc trưng mà không phải lựa chọn giữa bảo tồn hoặc phá bỏ.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc