• Tên đề tài: TRUNG TÂM GIAO LƯU VÀ NGHIÊN CỨU THIÊN VĂN HỌC NHA TRANG.
  • Tên sinh viên: ĐỖ NGỌC SƠN.
  • Giảng viên hướng dẫn: THS.KTS MAI LÊ NGỌC HÀ.
  • Trường đại học VĂN LANG.
Thiên văn học là ngành khoa học giải mã các bí mật về vũ trụ xung quanh chúng ta. Với mỗi người khi nghiên cứu về lĩnh vực thiên văn học đều có chung một suy nghĩ đó là con người đứng ở vị trí nào trong vũ trụ rộng lớn. Và mối quan hệ mật thiết giữa CON NGƯỜI – TRÁI ĐẤT – VŨ TRỤ .Từ đó ba khối công trình đại diện cho mối quan hệ chắc chẽ giữa CON NGƯỜI – TRÁI ĐẤT – VŨ TRỤ. Mỗi khối công trình giống như một ngôi sao băng đang trên hành trình chuyển động của nó.Những đường khía chạy dọc công trình giống như những quỹ đạo các hành tinh tạo cho vỏ bao che công trình sự nhẹ nhàng, hài hòa. Bố cục công trình được tạo nên một cách hài hòa và hấp dẫn về mặt hình khối, cũng như phù hợp với tính chất của đề tài mà sinh viên lựa chọn.