Khóa học online của trường Harvard về “Sự Tưởng Tượng Kiến Trúc” dành cho sinh viên kiến trúc và KTS

Từ ngày 28/2/2017 trường kiến trúc thuộc đại học Harvard, Hoa Kỳ tuyển sinh khóa học trực tuyến về “Sự Tưởng Tượng Kiến Trúc”. Đây là khóa học giới thiệu các nguyên tắc cơ bản của kiến trúc nhằm hướng tới các đề tài học thuật hay một định hướng nghề nghiệp thông qua nghiên cứu những công trình kiến trúc đặc sắc trong lịch sử.

Thông tin khóa học

Đối tượng tham gia:

Tất cả các bạn sinh viên kiến trúc và Kiến trúc sư

Khai giảng:

  • Khai giảng: 28/02/2017
  • Thời hạn: 10 tuần
  • Khối lượng học : 3-5 tiếng/ tuần
  • Học phí: miễn phí (tuy nhiên có thể thanh toán $99 để thi lấy chứng chỉ)
  • Ngôn ngữ: tiếng Anh

Đăng ký:

Trực tiếp tại link sau:  https://courses.edx.org

Nội dung khóa học:

Phần đầu giới thiệu các ý tưởng về những sự tưởng tượng mang tính kiến trúc như một trải nghiệm của giác quan và sự hiểu biết. Hai ví dụ về tưởng tượng kiến trúc bao gồm bản vẽ phối cảnh và hình học kiến trúc sẽ được khám phá qua bài thuyết trình và bài tập thực hành. Bạn sẽ được trải nghiệm với những thách thức bao gồm các bài viết luận về lĩnh vực lịch sử kiến ​​trúc.

Trong phần thứ hai, khoá học khẳng định vai trò của công nghệ trong quá trình thực hành và nghiên cứu về kiến trúc. Bối cảnh nghiên cứu là nơi mà công nghệ và những vật liệu xây dựng như kính, thép, bê tông cốt thép trở thành những yếu tố quyết định cho sự biến đổi của kiến trúc. Nhưng công nghệ của một xã hội đơn thuần không thể định hình hình thái kiến ​​trúc của nó. Qua khoá học, bạn sẽ tìm ra những cách mà công nghệ tiên tiến có thể tạo ra và phát triển về những trải nghiệm thẩm mỹ mới, phá vỡ truyền thống cổ điển. Sự tương tác giữa kiến trúc và những công nghệ hiện đại này không chỉ thay đổi những công trình kiến trúc mà còn tái định nghĩa “thế nào được gọi là một công trình kiến trúc”.

Phần cuối cùng của khoá học là sự đối chiếu mối quan hệ phức tạp của kiến ​​trúc với bối cảnh xã hội và lịch sử của nó –  những ý kiến, những thành tựu, và nguyện vọng của công chúng đương thời. Được xem như một hoạt động chuyên môn có ảnh hưởng sâu rộng trong xã hội, kiến ​​trúc có nghĩa vụ và sức mạnh thẩm mỹ để cùng tồn tại với những sự biến đổi của xã hội; để hồi tưởng lại ký ức; thậm chí để thể hiện những lý tưởng, giấc mông không tưởng của xã hội mà nền kiến trúc đó đại diện. Qua đó, bạn sẽ được trang bị những kiến thức về sức mạnh biểu hiện của kiến ​​trúc, về cách mà kiến trúc có thể tạo nên những công trình giàu ý nghĩa với xã hội nói chung.

Khóa học sẽ giúp bạn có được:

  1. Khả năng đọc, phân tích, và hiểu được các hình thái kiến trúc;
  2. Nắm bắt bối cảnh lịch sử và xã hội của các công trình kiến trúc đặc sắc;
  3. Trau dồi các nguyên tắc cơ bản giúp bạn thực hành kiến trúc với những bản vẽ và các loại mô hình;
  4. Bổ sung các nội dung phù hợp cho nghiên cứu học thuật hoặc hành nghề kiến trúc;

Giảng viên hướng dẫn:

Đinh Hằng  – TCKT.VN

© Tạp chí kiến trúc
(Tổng hợp từ EDX)