Phải phổ cập đào tạo kiến trúc cho người dân

CEO Nguyễn Thành Nam
Tập đoàn FPT

Bạn là KTS, bạn có nhiều ý tưởng kiến trúc – Nhưng chưa hẳn là bạn có thể kinh doanh tốt. Kiến trúc vẫn phải tuân theo những quy luật của thị trường. Tôi nghĩ thế. Các bạn nên làm để lấy kinh nghiệm, nên đi, nhưng không phải đến châu Âu hay những nước phát triển với các đô thị đã định hình, mà đến với những vùng đất mới, để học hỏi và lấy cảm hứng. Cần phải nhận thức được những giá trị đích thực thì các bạn mới có thể đi đến thành công.

Tôi cho rằng nếu nhận xét đô thị Việt Nam xấu xí, kiến trúc Việt Nam chưa đẹp thì trách nhiệm lớn thuộc về giới KTS. Vì các bạn chưa biết nói – tuyên truyền, dẫn dắt khách hàng theo những chuẩn mực chung của cái đẹp – thẩm mỹ trong kiến trúc. Cần phải kiên quyết hơn với khách hàng, để nâng “sàn” nhận thức về kiến trúc của người dân lên. Nếu mọi người đều biết về một hệ thống tiêu chí chuẩn thì mọi thứ sẽ tốt dần lên. Các bạn nên nghĩ: Thiết kế một công trình thực chất là một quá trình đào tạo cho khách hàng về kiến trúc, công nghệ, thẩm mỹ… Có lẽ, nếu cứ tuyên truyền về kiến trúc xanh, sạch mà không hiệu quả, nên chăng chỉ cần xác thực với người dân về công trình rằng phải đẹp, thậm chí là đẹp hơn…

Các trường đào tạo kiến trúc vẫn cho rằng họ đang đào tạo tầng lớp tinh hoa. Nhưng tôi cho rằng kiến trúc phải được đào tạo theo hướng phổ cập: Ai cũng phải làm được nhà, có thể tự học được… Nâng “sàn” nhận thức lên, tự khắc KTS sẽ được trang bị vũ khí để có thể tạo nên sự khác biệt.

Xem thêm: Khởi nghiệp đang là xu hướng toàn cầu,

Các anh em KTS luôn phải giữ Tâm với nghề

CEO Nguyễn Thành Nam

Bài đăng trên Tạp chí Kiến trúc số 01-2017