Pritzker Prize 2018 : “Kiến trúc thực thụ phải thấu hiểu nền tảng sự sống”
Những “Vị thần Kiến trúc” cuối cùng đã mỉm cười với Ấn Độ – Balkrishna Doshi đã trở thành chủ…
B.V. Doshi’s Drawings Reveal the Identity of His Work
Balkrishna Doshi, also known as B.V. Doshi or simply Doshi, has been named this year’s Pritzker Prize Laureate. His extensive portfolio of educational, cultural, public administration,…
12 điều cần biết về chủ nhân giải thưởng Pritzker 2018: Balkrisna (B.V) Doshi
Kiến trúc sư Balkrisna (B.V) Doshi sinh năm 1927, tại Pune, Ấn Độ –  Một trong những KTS hiện đại…
BALKRISHNA DOSHI: Kiến trúc sư trẻ phải học cách trân trọng di sản kiến trúc
Theo kiến trúc sư Balkrishna Doshi, những công trình kiến trúc đặc trưng của Ấn Độ đang đứng trước nguy…