Bangkok xây 300km đường sắt đô thị: Giấc mơ tàu điện Hà Nội bao giờ?
Từng khởi đầu khó khăn nhưng Bangkok đã hiện thực hóa hơn 110 km và đang xây tiếp hơn 180…
Chương trình đào tạo và hội thảo quốc tế AIAC 17 – 2016 (Puerto-Rico – Bangkok)
Chương trình đào tạo dành cho sinh viên kiến trúc quốc tế với tên gọi “Xưởng thiết kế các công…