Nhà hát lớn Sài Gòn xưa. Ảnh trong bài nguồn Internet
Bảo tồn “Từ vựng Kiến trúc” Thành phố Hồ Chí Minh: Một công việc nhỏ cho một mục tiêu lớn
Thành phố cũng như một con người – Có sức khỏe, sắc vóc và có những đặc điểm riêng về…
Tạp chí kiến trúc số 03-2014
Bạn đọc thân mến! Đại hội Lần thứ IX Hội KTS Việt Nam diễn ra vào tháng 4/2015 sẽ mở…
Những giải pháp thực hiện trong quá trình lập và triển khai quy hoạch đô thị của Thủ đô Hà Nội
Hà Nội là Thủ đô của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, Trung tâm chính trị – hành chính quốc…
Tạp chí kiến trúc số 02-2014
Bạn đọc thân mến! Trên tay các bạn là cuốn Tạp chí số đặc biệt, đăng tải toàn văn Dự…
Tạp chí kiến trúc số 01-2014
Lời tòa soạn Sắc hồng của đào phai hòa với sắc da cam rực rỡ của quất trên đường hoa…
Đổi mới nhận thức về vấn đề bản sắc dân tộc trong kiến trúc
Từ những năm 1990, khái niệm “Bản sắc dân tộc” bắt đầu được sử dụng để định hướng công tác…
BẢO TỒN, TRÙNG TU DI SẢN KIẾN TRÚC THẾ GIỚI LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Thế kỷ XX đã chứng kiến những đổi thay vô cùng lớn lao đối với di sản văn hóa: Đó…
Bảo tồn di sản Kiến trúc Đô thị vì sự phát triển bền vững của tp Hồ Chí Minh
“Gặp gỡ Mùa thu” là một sinh hoạt truyền thống hàng năm của Hội Kiến trúc sư Việt Nam –…
Bảo tồn di sản để sống tốt
Kỹ sư Phan Văn Trường kể câu chuyện những người bán quán cà phê sau Nhà hát TP.HCM đã khoan…
Chặng đường đổi mới mô hình quản lý Quy hoạch Kiến trúc đô thị Hà Nội
Đô thị Việt Nam hình thành rất sớm, mô hình quản lý về Quy hoạch – Kiến trúc cũng có…