5 cây cầu có thiết kế táo bạo sắp được khánh thành
Nhiều cây cầu trên thế giới nổi tiếng với lối kiến trúc hiện đại và táo bạo. Cầu Danjiang bắc qua…