Chất lượng không khí đô thị dưới góc nhìn quy hoạch và thể chế xã hội
Đô thị hoá là một trong những nguyên nhân lớn ảnh hưởng đến chất lượng môi trường đô thị, trong…
Hội thảo “Kiến trúc vì một TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”
Hội thảo thu hút sự tham gia của 220 kiến trúc sư hội viên, các nhà quản lý, nhà khoa…
“Kiến trúc vì TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh – hiện đại, nghĩa tình”
Cách đây 5 năm, được sự đồng ý của Ban Bí thư T.Ư Đảng, Thủ tướng Chính phủ đã Quyết…