Tạp chí Kiến trúc số 11-2019
  Bạn đọc thân mến! Cuộc cách mạng công nghệ số đầu thế kỷ XXI đã mang đến rất nhiều…
Ứng dụng mô hình thông tin công trình trong thiết kế công trình hiện nay (BIM)
Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực.…
Sự phát triển của công nghệ an toàn cháy và cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tại Việt Nam
Thế giới đang có những thách thức lớn, những biến đổi lớn về kinh tế xã hội, sự tiến bộ…
Đoàn tàu đi đến tương lai đã khởi động?
Ngày 8/7/2018, tuyến đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến Cát Linh – Hà Đông đã được đóng điện lưới…
Hội thảo Tiềm năng công nghệ BIM – tìm kiếm nhân tài đón đầu công nghệ 4.0
Ngày 21/6, Trường Đại học Văn Lang tổ chức Hội thảo “Tiềm năng công nghệ BIM: thị trường tuyển dụng…