Đón tiếp đoàn nghị sĩ quốc hội Đức đến thăm và làm việc với trường ĐH Xây Dựng
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, ngày 21/8/2015, đoàn Nghị sĩ quốc hội CHLB Đức do Ngài Peter Stein-…