5 nguyên tắc truyền thông cho công ty kiến trúc
Truyền thông kiến trúc vẫn là điều mới mẻ trong ngành, bài viết này dành cho các lãnh đạo Công…
Phân loại biểu tượng “Con Nghê” trong văn hóa Việt
Tiếp theo Phần I trên Tạp chí kiến trúc số 12-2014  Với những biểu hiện vô cùng phong phú của…
Biểu tượng con Nghê trong văn hóa và nghệ thuật tạo hình Việt Nam
Trong văn hóa truyền thống Việt Nam, bên cạnh con rồng đã được rất nhiều nhà nghiên cứu tìm hiểu,…
Hội thảo Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ công trình xanh ở Việt Nam
Ngày 6/7/2016, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội thảo Đánh giá, công nhận, cấp chứng chỉ công…