Terra Cotta Studio – Không gian sáng tạo mang vẻ đẹp của tre và gạch đất nung
Công trình nằm cạnh sông Thu Bồn thuộc huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Con sông có sự tương tác…