Diễn biến hoạt động của AIAC lần thứ 16 tại Hà Nội
Ngày thứ 2 (01/4/2015) của Workshop AIAC 2015 được bắt đầu bằng các bải giảng trong lĩnh vực Kiến trúc…
Bìa Tạp chí kiến trúc số 01/2015
Tạp chí kiến trúc số 02-2015
Lời tòa soạn! Là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp sáng tạo tự nguyện của giới…
Cầu Thê Húc - một danh thắng trong lòng Hồ Gươm
Vai trò của Cộng đồng trong việc Bảo tồn, phát huy các giá trị cốt lõi của khu vực Hồ Gươm
“Rủ nhau xem cảnh Kiếm Hồ Xem Cầu Thê Húc, xem chùa Ngọc Sơn Đài Nghiên, Tháp Bút chưa mòn…
Khu phố cổ Dadaocheng – bài học bảo tồn và quản lý di sản của Đài Loan
Châu Á là một lục địa có lịch sử phát triển lâu đời với quỹ di sản di tích đô…
Mái nhà Paris sẽ là di sản văn hóa thế giới?
Thủ đô nước Pháp đề nghị UNESCO xét và công nhận di sản văn hóa thế giới cho toàn bộ…
Phát hiện ngôi nhà cổ trên 200 năm
Ngôi nhà cổ nói trên nằm phía trước Di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia nhà thờ Cao…
Hồ Gươm dấu ấn Văn hoá và Kiến trúc
Mô tả hình ảnh của Hồ Gươm, phân tích vai trò kín đáo nhưng vô cùng quan trọng của nó…
Hội An bảo tồn hệ thống di tích giếng cổ
Ngày 28.1, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết đã giao Trung tâm quản lý bảo tồn di sản văn…
Vơi dần “bằng chứng” về sự học thời xưa
Di tích Nho học được đánh giá là một bộ phận quan trọng của kho tàng di sản văn hóa…
Đền Bạch Mã (Thăng Long tứ trấn)
Đào tạo kts với bảo tồn di sản và phát triển bền vững ở Hà Nội
Luật Di sản văn hóa được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam, Khóa X Kỳ họp thứ IX thông qua…