Đào tạo theo xu hướng Kiến trúc xanh – Kiến trúc hiệu quả năng lượng
Trong những năm gần đây, thế giới đang đứng trước những thách thức lớn của vấn đề môi trường toàn…
Công trình Kiến trúc sinh thái – Kiến trúc xanh – Tiết kiệm năng lượng
Thiết kế kiến trúc “thụ động” để đạt yêu cầu tiện nghi môi trường và tiết kiệm năng lượng (TKNL)…
Pleiku – Hướng tới đô thị xanh – Đô thị vì con người
“Đô thị là một hệ Địa – Kinh tế – Sinh thái, trong đó các thành phần tự nhiên và…
Các nguyên tắc hình thành hệ thống không gian xanh đô thị
Thuật ngữ “sinh thái” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1866, từ một nhà động vật học người Đức…
Nhận diện mô hình làng đô thị xanh Đà Lạt
Ngày 03/9/2015, tại Quyết định 1528/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù phát triển TP…