Các nguyên tắc hình thành hệ thống không gian xanh đô thị
Thuật ngữ “sinh thái” xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1866, từ một nhà động vật học người Đức…
Nhận diện mô hình làng đô thị xanh Đà Lạt
Ngày 03/9/2015, tại Quyết định 1528/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành cơ chế đặc thù phát triển TP…