SonKim Land giành chuỗi giải thưởng lớn tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2020
Ngày 9 tháng 10 năm 2020, tại TP. Hồ Chí Minh, dự án The Crest Residence, giai đoạn hai của…
Hợp tác chiến lược giữa +Cassia & Archetype Group tại Châu Á Thái Bình Dương
Ngày 29/9/2017, tại TP Hồ Chí Minh, Tập đoàn +Cassia và Tập đoàn Archetype công bố sự hợp tác chiến…