Triển lãm về câu chuyện của 24 công trình bị từ chối – Cuộc đổ bộ “lạ lùng” của kiến trúc
Vừa qua, tại Hà Nội đã diễn ra một triển lãm vô cùng đặc biệt, chưa từng có tại Việt…