EVNNPT có ý tưởng xây dựng Đài vinh danh đường dây 500 kV Bắc Nam
108 tỷ xây Đài vinh danh đường dây 500 kV Bắc Nam
Lãnh đạo Tổng công ty Truyền tải Quốc gia (EVNNPT) cho biết, xuất phát từ kiến nghị của các cựu cán…