Dự án công viên Garitage : Tổ hợp đa chức năng và kế hoạch cộng đồng
“MBB (Murphy Burnham & Buttrick Architects) đã tiết lộ những bản thiết kế cuối cùng của mình cho dự án…